Zajęcia dodatkowe

Przedszkole Puchatek w Jaktorowie rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2005 r.

W Niepublicznym Przedszkolu Puchatek w ramach programu edukacyjno-wychowawczego odbywają się zajęcia dodatkowe mieszczące się w opłacie podstawowej miesięcznej:

• Język angielski (z podziałem na grupy wiekowe) – zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

• Rytmika – prowadzona przez P. Krzysztofa Gwiazdę – Absolwenta Akademii Muzycznej w Warszawie www.krzysztof-gwiazda.pl. Zajęcia rytmiki odbywają się przy akompaniamencie różnych instrumentów muzycznych. W miesiącach letnich realizujemy zajęcia muzyczne w plenerze.

• Zajęcia wokalno – taneczne przygotowujące do udziału w przedstawieniach oraz festiwalach.

• Gry i zabawy ruchowe.

• Gimnastyka dla języka (zabawy logopedyczne – grupowe).

• Gimnastyka z elementami korektywy prowadzona przez absolwentów AWF.

Wszystkie zajęcia są realizowane zgodnie z indywidualnymi możliwościami intelektualnymi dziecka.

Przewiń na górę